2. Informatie over de Motiemarkt

Contact!
Dit is dé kans om invloed uit te oefenen op de toekomst van onze prachtige stad. De gemeenteraad vindt vooral het contact met bewoners belangrijk. Samen zijn we verbonden aan de stad Enschede en de raad spreekt graag met u over waar (extra) aandacht voor nodig is. Tijdens deze motiemarkt kunt u met de gemeenteraad in gesprek over ideeën die u voor de stad heeft. En dat kan over elk onderwerp gaan.

Hoe werkt ‘t?
De Motiemarkt is eenvoudig van opzet: iedere aangemelde idee-drager krijgt een plekje (kraam) toegewezen op de Motiemarkt en dan is het aan u om de aandacht en interesse te wekken van de raadsleden EN hun te overtuigen van uw idee. De raadsleden “shoppen” langs de kramen en als u samen het idee in een motie wilt verwoorden, dan mag u samen daar aan werken. De moties worden zoveel mogelijk ingediend tijdens de raadsvergadering van maandag 17 juli.

Zomernota
Dit jaar is de motiemarkt gekoppeld aan de bespreking van de Zomernota. Bij de Zomernota kan de gemeenteraad het college van Burgemeester en Wethouders opdracht geven om zaken uit te werken voor de begroting. De gemeenteraad kan na de motiemarkt dus het college de opdracht geven om uw idee te verwerken in de begroting die eind 2017 gepresenteerd wordt. Zeker bij grotere ideeën biedt dit de kans om, eventueel ook samen met u als indiener, wat langer de tijd te nemen om uw idee verder uit te werken. De Zomernota vindt u op www.enschede.nl

Meld je aan!
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 1 juli 12:00 uur. Stuur een mailtje naar raadsgriffie@enschede.nl onder vermelding van ‘motiemarkt’ en laat uw contactgegevens achter. Na de deadline ontvangen alle raadsleden een overzicht van de aanmeldingen zodat ze vooraf weten wat ze kunnen verwachten en misschien al contact zoeken.

Wel idee maar niet aanwezig?
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan kunt u uw idee via dit formulier ook digitaal aanleveren. Alle digitaal aangeleverde ideeën, worden aan alle raadsleden verspreid en aan een ideeënwand gehangen. Raadsleden kunnen uw idee dan alsnog adopteren.

Vergaderingsgegevens

Tijd:
17:00 - 19:00 uur
Plaats:
Burgerzaal Stadhuis, Langestraat 24
Algemene beschrijving:
Op dinsdag 4 juli vindt de 8e Motiemarkt van de Enschedese Gemeenteraad plaats in de Burgerzaal het Stadhuis. In het menu links vindt u meer informatie.