6. 0 Beantwoording art. 38 vragen lekkages AkzoNobel

Mevrouw Visser-Voorn en de heren Wessels, Kampman, Van Luttikhuizen en Van Dijk hebben schriftelijke vragen gesteld over de lekkages in het transportleidingennetwerk van AkzoNobel. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.
Omdat niet alle informatie bij de gemeente aanwezig is, zijn de vragen ook doorgestuurd naar het ministerie van EZ, Staatstoezicht op de Mijnen en AkzoNobel.